Oppgave: Drøfte

Skal – skal ikke?

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

MIK-logo medieetikk  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

lett

 

 

 

 

Ressurser

Vær Varsom-plakaten 

 

Egenvurdering

– Har du brukt Vær varsom-plakaten til å begrunne standpunktene dine?

 

– Legg fram svarene dine for de andre i klassen eller gruppen. Er de enige med deg?

 

– Hvis ikke, hvordan har de begrunnet sine standpunkter?

 

– Vil du endre noen av standpunktene dine etter å ha lyttet til de andre i klassen?

 

 

 

Tarjei Leer-Salvesen arbeider som researcher i Brennpunkt i NRK. I dette intervjuet forteller han om en situasjon der redaksjonen ble varslet av en ansatt i helsevesenet, og de valgene han som journalist måtte ta.

 

Oppgave 1

Tenk deg at du jobber i Brennpunkt-redaksjonen.

  • Hvilke konsekvenser ville det kunne få dersom du gikk ut med denne informasjonen?
  • Hvilke konsekvenser ville det kunne få dersom du lot være å formidle denne informasjonen?

Oppgave 2

Du har bestemt deg for å dekke saken.

  • Hvordan vil du gå fram for å skaffe videobilder fra pasientbehandlingen?
  • Hvilke presseetiske spørsmål reiser bruk av slike bilder?

Oppgave 3

Tenk deg at Helsedirektøren tar kontakt med deg for å få navnet på den personen som varslet deg om forholdet. Du får beskjed om at det er nødvendig, dersom myndighetene skal kunne gjøre noe med saken.

  • Hva vil du gjøre da? Begrunn valget ditt.
Relatert innhold