Fagstoff

Markedsplanen

Publisert: 10.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Markedsplan.

Fra analyse til handling

Markedsplanen er et sentralt plandokument som vanligvis gjelder for ett til to år. Den tar utgangspunkt i situasjonsanalysen og beskriver hvordan bedriften skal bruke markedsføringsverktøyene sine for å nå sine mål. En markedsplan består av

  • markedsføringmål
  • målgruppevalg
  • konkurransemidlene
    (det vil si hvordan de fire p-ene skal brukes for at bedriften skal nå sine markedsmål)