Fagstoff

SWOT-analyse

Publisert: 13.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: SWOT-analyse.

Et analyseverktøy

Når en bedrift skal analysere nå-situasjonen, må den hente inn informasjon om alle relevante forhold som påvirker driften. Disse forholdene kan vi dele inn i fire kategorier: styrker, svakheter, muligheter og trusler (strengths, weaknesses, opportunities, threats). 

De såkalte interne arbeidsbetingelsene, altså forholdene som bedriften selv kan gjøre noe med, vurderer vi enten som styrker eller som svakheter ved bedriften. Eksterne arbeidsbetingelser, det vil si arbeidsbetingelser som bedriften selv ikke kan påvirke, ser vi på enten som muligheter eller som trusler.

Det er lurt å rangere styrkene, svakhetene, mulighetene og truslene. Bedriften kan ikke arbeide med alle forholdene på én gang, og ledelsen må derfor prioritere noen områder og konsentrere seg om disse. Valgene ledelsen tar, vil igjen påvirke arbeidet med markedsplanen.