Fagstoff

Situasjonsanalyse

Publisert: 07.09.2012
Situasjonsanalyse

En bred analyse

En situasjonsanalyse er en grundig undersøkelse bedriften gjør for å bli klar over de omgivelsene den jobber i på et gitt tidspunkt. Med omgivelser mener vi her alle forhold utenfor og innad i bedriften som kan ha betydning for planleggingen. Situasjonsanalysen gjennomføres med jevne mellomrom, slik at bedriften kan basere strategiarbeidet sitt på oppdatert og utfyllende informasjon.

Interne og eksterne arbeidsbetingelser

I en situasjonsanalyse undersøker vi de forholdene utenfor og innad i bedriften som vi må kjenne til for å kunne planlegge på både kort og lang sikt. Disse forholdene kaller vi også bedriftens arbeidsbetingelser. Vi skiller mellom to typer arbeidsbetingelser: interne og eksterne. Interne arbeidsbetingelser er forhold bedriften kan påvirke direkte:

 • ledelsen
 • personalet
 • økonomien
 • produktene, med tilhørende bruk av konkurransemidler
  (de fire p-ene: produkt, pris, plass og påvirkning)

Eksterne arbeidsbetingelser er forhold utenfor selve bedriften. De eksterne arbeidsbetingelsene er noe bedriften ikke kan påvirke direkte:

 • markedet og økonomiske forhold
 • kunder
 • konkurrenter
 • leverandører
 • distributører
 • politiske og juridiske forhold