Fagstoff

Overordnede mål og strategier

Publisert: 07.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Overordnede mål og strategier.

Overordnet, men konkret

En bedrift kan ha overordnede mål på mange områder: produksjon, markedsføring, personale, IKT og så videre. Disse målene kan være kvantitative (tallfestede) eller kvalitative (ikke tallfestede). Et overordnet mål kan for eksempel være: «Bedrift x skal være den største i bransjen målt i antall kunder.» Overordnede strategier sier noe om hvordan bedriften ønsker å konkurrere. Dette skal du lære mer om i faget Markedsføring og ledelse 2.