Fagstoff

Visjon

Publisert: 06.09.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Logo til fagstoff om situasjonsanalysen: Visjon.

Ledestjernen

En visjon er bedriftens «drøm om fremtiden». Visjonen skal si noe om hvilken retning bedriften ønsker å jobbe mot, men den er ikke så konkret og målbar, snarere en ledestjerne, en veiviser.

Visjonen skal samle de som arbeider i bedriften, om felles verdier og retningslinjer som skal ligge til grunn for alle avgjørelser og handlinger. Visjonen til treningssenterkjeden SATS er for eksempel: «SATS skal forbedre folks hverdag gjennom å være en pådriver for bedre helse og økt velvære.»