Fagstoff

Yrke: Researcher

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

MIKverksted reporteren sidespalte  

Slik jobber en researcher

 • Deltar i redaksjonsmøter
 • Utvikler ideer
 • Brifer andre
 • Skaffer fakta fra kontorer og arkiver
 • Kontakter kilder
 • Sjekker kildenes troverdighet
 • Gjør avtaler
 • Henter inn informasjon
 • Verifiserer informasjon

 

Brennpunktlogo.png   

Gravejournalistikk i NRK:

Brennpunkt 

 

 

Brennpunkt vant gull for "Operasjon sjøbris"-dokumentar 

 

 

Tarjei Leer-Salvesen er reseacher i Brennpunkt-redaksjonen i NRK.  

Gravejournalistikk

En gravejournalist, eller researcher, er som oftest en del av et redaksjonsteam. Researcheren kommer med ideer til artikler eller programmer, og forslag til hvilke kilder som kan belyse saken.

En viktig del av arbeidet er å hente inn og verifisere informasjon fra ulike kilder. Å verifisere betyr å sjekke at informasjonen er riktig. Ofte er det andre journalister eller programledere som er ansiktet utad når saken publiseres.

Store mediebedrifter har mulighet til å tilsette egne personer som har som jobb å grave fram informasjon til bruk i bakgrunnsartikler, reportasjer eller dokumentarer. Jo større en mediebedrift er, jo mer spesifikke arbeidsoppgaver har en researcher.

Researcher i Brennpunkt

NRK Brennpunkt er Norges største redaksjon for undersøkende journalistikk. Redaksjonen formulerer mandatet sitt slik: "Vår oppgave er å fortelle deg ting du bør vite om, men som noen forsøker å skjule."

Per dato jobber fem journalister i redaksjonen med tittelen researcher. I tillegg består redaksjonen av redaktør, prosjektleder, programleder og produsenter.

Oppgaver

Praktisk stoff for

Relatert innhold

Yrkesrelevant stoff for