Fagstoff

Innledning

Publisert: 21.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Bilde av en tenkeboble

Husker du hva det betyr at det er en lineær sammenheng mellom to størrelser x og y? 

Dett betyr at y=ax+b, der a og b er to konstanter. Vi kan illustrere sammenhengen
grafisk ved hjelp av en rett linje i et koordinatsystem. Linjen har
stigningstall a og skjærer y-aksen i
punktet (0, b).

Bilde av koordinatsystemet

Lineær optimering handler kort sagt om lineære sammenhenger og metoder for å undersøke
hvordan vi kan få mest mulig ut av begrensede ressurser
 

I dette kapittelet skal vi vise disse metodene!