Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 16.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Logo for læreropplegg

P for plass

Her er et forslag til hvordan du som lærer kan bruke fagstoffet og oppgavene i kapittelet P for plass. Hensikten er at elevene skal få arbeide med stoffet på en aktiv og variert måte, og at de får tatt alle sansene i bruk.

 

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Når dere skal starte på det nye temaet, kan du bruke lysbildeserien. Lag summegrupper og løs oppgavene i lysbildeserien fortløpende, slik at dere varierer mellom forelesning og diskusjon.

Gjør oppgavene i Nyhetsdrypp for å forsterke koblingen til virkelige bedrifter og saker.

La elevene gjøre quizoppgaven P for plass: Test deg selv! individuelt.

La elevene jobbe i grupper med oppgaven Glogg i vei!. Presenter resultatene for klassen.

La elevene skrive blogg, enten ved å finne sine egne tema eller ved å skrive om et tema fra Satt på spissen-oppgaven.

2

Gjør oppgaven Satt på spissen for å komme inn i stoffet igjen. Sørg for å belyse flere sider ved saken ved å gi elevene ulike synspunkter de skal forsvare – uansett hvor enige eller uenige de er i utgangspunktet.

Sørg for at Klassens wiki blir videreført.

Elevene bør fortsette på Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! i de samme gruppene som de har hatt hele skoleåret.

Velg ut noen grupper som får presentere Muntlig oppgave: Følg en bedrift!.

La elevene gjøre repetisjonsoppgaven i På’n igjen! i par.