Bilde

Biologisk rensing av kloakk

Publisert: 01.03.2012, Oppdatert: 19.07.2014
Stort renseanlegg med flere store kummer og siloer.

Rensing av avløpsvann ved hjelp av bakterier kan foregå både aerobt og anaerobt.
Nitrogenreduksjonen skjer i tre trinn:

  1. Fjerning og omdanning av organisk materiale.
  2. Aerobt: omdanning av ammonium (NH4+) til nitritt (NO2-) og deretter nitrat (NO3-) ved hjelp av aerobe bakterier.
  3. Anaerobt – denitrifisering: omdanning av nitrat til fritt nitrogen (N2) ved hjelp av anaerobe bakterier.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for