Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ikon for måloppnåelse i faget 

Lærestoffet i kapittelet P for plass bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for Markedsføring og ledelse 1:  

«Eleven skal kunne gjøre rede for ulike former for distribusjon og ulike aktørers funksjoner i en distribusjonskanal.»

  «Eleven skal kunne utrede ulike former for kjedesamarbeid.»


Sett deg grundig inn i punktene, slik at du kan jobbe målrettet med stoffet og kan se hvor langt du har kommet i arbeidet med kapittelet etter hvert.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse

Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse

Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan i grove trekk forklare hva som menes med distribusjon i markedsføringssammenheng.
 • Du kan forklare noen av begrepene som presenteres i kapittelet P for plass.
 • Du kan gi ett eller to eksempler på strategiske valg knyttet til distribusjon.
 • Du kan nevne enkelte fordeler og ulemper når du får konkrete spørsmål om direkte og indirekte distribusjon, distribusjonsgrad og valg av distribusjonskanaler.
 • Du kan nevne eksempler på horisontal og vertikal integrasjon.
 • Du kan si litt om hva som kjennetegner de forskjellige typene kjedesamarbeid.
 • Du kan forklare hva som menes med distribusjon i markedsføringssammenheng.
 • Du kan forklare de fleste begrepene som presenteres i kapittelet P for plass.
 • Du kan gi eksempler på noen strategiske valg som gjelder distribusjon. Du kan også trekke inn aktuelle saker fra media.
 • Du kan nevne noen fordeler og ulemper ved strategiske beslutninger som direkte og indirekte distribusjon, distribusjonsgrad og valg av distribusjonskanaler.
 • Du kan forklare hva horisontal og vertikal integrasjon er, og du kan komme med eksempler på dem.
 • Du kan gjøre rede for de forskjellige typene kjedesamarbeid.
 • Du forklarer på selvstendig vis hva som menes med distribusjon i markedsføringssammenheng, og du vet hvilke strategiske beslutninger som må tas på dette området.
 • Du kan forklare alle fagbegrepene som presenteres i kapittelet P for plass.
 • Du kan gi eksempler på de forskjellige strategiske valgene som gjelder distribusjon, som valg av direkte eller indirekte distribusjon, valg av distribusjonsgrad og valg av distribusjonskanaler. Du kan også trekke inn aktuelle saker fra media.
 • Du kan reflektere rundt konsekvensene av ulike strategiske valg og vurdere hvilke valg som er best i en gitt situasjon. 
 • Du kan forklare hva horisontal og vertikal integrasjon er. Du kan også gi eksempler på begge deler, og du kan forklare hvorfor og hvordan integrasjon skjer.
 • Du gjør rede for de forskjellige typene kjedesamarbeid på en grundig måte, og du skjønner hvorfor og hvordan dette kan være gode samarbeidsformer.