Oppgave: Repetisjon

På’n igjen!

Publisert: 15.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Piktogram for repetisjonsoppgave.

Faktasjekk

Har du fått med deg stoffet som er gjennomgått i kapittelet P for plass? Svar på spørsmålene og sjekk! Prøv å svare med egne ord, og bruk eksempler fra ordentlig bedrifter for å gjøre stoffet relevant og aktuelt – da blir det lettere å huske!

 

Repetisjonsspørsmål

 

 • Hva handler plass om i markedsføringssammenheng?
 • Hvilke avgjørelser sorterer vi under begrepet distribusjonsbeslutninger?
 • Hva er en distribusjonskanal?
 • Hva mener vi med direkte og indirekte distribusjon?
 • Hva er fordelene og ulempene ved å bruke direkte eller indirekte distribusjon?
 • Forklar hva kanalmedlemmene grossister, detaljister, agenter og kommisjonærer gjør. Gi eksempler på slike kanalmedlemmer.
 • Hvilke forskjellige distribusjonsgrader har vi, og hvilke produkter passer typisk for hver grad?
 • Forklar hvordan sammenhengen mellom p-ene er for produktet Tine melk.
 • Hvilke basisfunksjoner er noe de aller fleste butikker har, og hvorfor kan det lønne seg å dele på slike basisfunksjoner gjennom et kjedesamarbeid?
 • Hvilke former for kjedesamarbeid har vi?
 • Hva er fordelene og ulempene med de forskjellige typene kjedesamarbeid?
 • Hva menes med stordriftsfordeler? Forklar.
 • Hva er horisontal og vertikal integrasjon? Gi eksempler.