Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 14.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for diskusjonsoppgave 

Spørsmål til debatt

Her har du noen utsagn du kan diskutere med den du sitter ved siden av, eller dere kan diskutere i klassen. Husk at det er lov å mene «ekstreme» ting. Det kan være en fin øvelse å sette ting på spissen for å få brukt ord og begreper i en faglig aktuell sammenheng. Dette vil du ha stor nytte av både på prøver og til eksamen.

 

Distribusjon til enhver pris?

 

  • «Uansett hvor en butikk ligger, vil alltid de riktige kundene finne frem til den og bruke den. Distribusjon i geografisk betydning har derfor et overdrevent fokus.»
  • «Distribusjon gjør markedsføring til en miljøsynder.» Hva slags påvirkning har distribusjon nasjonalt og globalt? Diskuter hva vi kan gjøre for å minimere miljøpåvirkningen. Kan distribusjon bli bærekraftig?
  • «Graden av distribusjon har mindre betydning enn vi vil ha det til. Selv om Ferrari hadde vært solgt på hvert gatehjørne, ville den fortsette å ha den samme eksklusive posisjonen på grunn av den høye prisen.»