Oppgave

Nyhetsdrypp

Publisert: 14.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for medieoppgave. 

Hold deg oppdatert

Nå er det på tide å lese noen artikler fra media igjen, slik at du får koblet sammen teori og praksis og forstår sammenhengene bedre. Her finner du tre artikler som handler om distribusjon på forskjellige måter. Les dem og diskuter distribusjonsspørsmål i klassen eller sammen med den du sitter ved siden av.

 

Å distribuere digitalbøker, magasiner og melk

 

I artikkelen Salget av digitalbøker for barn eksploderer lærer vi at app-bøker selger bedre enn e-bøker, selv om de er dyrere i produksjon og har høyere pris. Hvorfor tror du denne måten å distribuere bøkene på er mer populær enn e-bøker? Hvilket behov er det forlagene møter her? Diskuter distribusjon i denne sammenehengen i klassen.

 

Hvorfor tror du distribusjonsstrategien magasinet =Oslo bruker, har vært så vellykket? I artikkelen =Oslo får to nye søstermagasiner kan du lese om motivasjonen bak dette og lignende magasiner. Tror du det er en distribusjonsstrategi som kan brukes for andre produkter? I så fall hvilke?

 

I artikkelen om Q-melk kan du få innsikt i hvor stor betydning kreativitet og nytenkning har for emballasje.