Fagstoff

Vaksinering viktig for å reduserer barnedødelighet

Publisert: 01.03.2012
Vaksinering redder millioner av barn i utviklingsland

Vil hjelpe barn i  i u-land med vaksiner:

Et av FNs tusenårsmål er å få ned barnedødeligheten i verden. Det ønsker den norske staten bidra til ved å sørge for at flere blir vaksinert mot livsfarlige sykdommer.

 

På verdensbasis dør mer enn 10 millioner barn hvert år. En firedel, altså 2,5 millioner, av disse barna reddes ved hjelp av vaksiner som er tilgjengelige i dag eller vil bli tilgjengelige i nær framtid. Dette viser tall fra Verdens helseorganisasjon.

Et av FNs tusenårsmål er å få ned barnedødeligheten i verden, og Norge er blant landene som støtter det internationale vaksinefondet GAVI for å få til nettopp dette. Regjeringen har som mål å øke Norges støtte til GAVI til 500 millioner kroner årlig fram til 2015. Den totale støtten i denne perioden blir til sammen 6,5 milliarder kroner.

Relatert innhold