Oppgave: Drøfte

Visuell eller verbal kommunikasjon?

Publisert: 28.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

mediehverdag  

Tid

2 timer

 

Vanskegrad

vanskelig

 

Ressurser

Mediebruk før og nå 

 

Gutter og lesing 

 

Denne statistikken viser utviklingen fra 1990 til 2009: Boklesing en gjennomsnittsdag

Du kan sortere dataene ut fra aldersgrupper og kjønn.

 

 

Gutt leser Fantomet 

Drøftingsoppgave

De internasjonale undersøkelsene PIRLS og PISA viser at gutter leser mindre enn jenter, og at de guttene som leser, ofte foretrekker tegneserier og illustrerte fagblader. (Kilde: Lesesenterets publikasjon Gutter og lesing)

I videoen Mediebruk før og nå stiller Berulfsen følgende spørsmål: ”Kanskje vi er på vei tilbake til hulemalerienes og helleristningenes tid?”

Drøft denne påstanden i lys av det du vet om lesing blant barn og unge i Norge i dag.

Relatert innhold