Fagstoff

Organismene fordelt på domener

Publisert: 07.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017
Domenene

Det finnes liv tilpasset et hvert tenkelig og utenkelig miljø på jorda. Mennesket har gitt alle kjente organismer en systematisk tilhørighet. Selv om klassifikasjonen av de ulike organismene av og til er omstridt, både når det gjelder fordelingen mellom riker og innen rikene, gir den oss en strukturert oversikt over livet på jorda. Det vanlig å klassifisere organismene i tre ulike domener.

E-coli bakterie. Illustrasjon.Eubakterier (E-coli bakterier).
Opphavsmann: Jengod
  

 

 

ArkerArker.
Forfatter: PM Poon
 

 

 

Montasje av et utvalg tegninger av eukaryote organismer.Eucarya – eukaryote organismer (planter, sopp, dyr).   

 

Tre domener

Oversikt over klassifikasjonsnivåene i biologi.  Organismene blir klassifisert i ulike grupper og nivåer basert på morfologiske, kjemiske og adferdsmessige likheter og på felles karakterer som cellulær organisering, metabolisme og reproduksjon. Alle organismer fordeles i dag på tre domener. Domenene er det høyeste nivået innen klassifikasjonen og rangeres over rikene. De tre domene er eubakterier (ekte bakterier), arker og eukarya.

Eubakterier, arker og eukarya

Både eubakterier og arker er prokaryote organismer, men forskning har vist at dette er to grupper som har større genetiske (rRNA-sekvensering) og biokjemiske ulikheter enn tidligere antatt. Eukarya inneholder alle eukaryote organismer. Disse blir igjen fordelt på tre riker: dyreriket, planteriket og soppriket (samt det etter hvert oppløste protistriket).Tre domener i systematikkenTre domener
Opphavsmann: Kristin Bøhle
 

Vitenskap i stadig endring

Systematikken er i stadig endring på grunn av tilflyt av ny kunnskap om livet på jorda. Enhver leser vil derfor kunne finne uoverensstemmelser mellom denne inndelingen og inndelingen som andre kilder benytter.

Relatert innhold

Faglig