Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 07.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Logo for læreropplegg

P for pris

Som lærer har du helt sikkert en mening om hvordan du vil legge opp undervisningen i faget ditt, men det kan kanskje være greit å få noen innspill? Her er et forslag til hvordan du kan strukturere undervisningen når det gjelder gjennomgang og oppgaver. Tanken er at elevene skal få øvd seg i alle basisferdighetene, og at det skal være variert og gøy å studere markedsføring!

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Start med lysbildeserien og gå gjennom den ved å knytte kommentarer og eksempler til teksten. Bruk summeoppgavene som ligger på lysbildene for å gjøre stoffet relevant for elevene.

Gjør diskusjonsoppgavene i Satt på spissen og diskuter i plenum. Gjør også oppgaven Nyhetsdrypp og få frem meninger om sakene som er omtalt.

La elevene gå ut for å gjøre oppgaven Ut på tur!. Presenter funnene for klassen.

Gjør oppgaven Kjør kamera! om PLS.

I slutten av uken kan elevene gjøre repetisjonsoppgavene i På’n igjen! slik at de blir bevisste på hva de har fått med seg, og hva de må øve på.

2

Gjør quizoppgaven P for pris: Test deg selv! i plenum og diskuter svarene. Lag en felles aktivitet ut av oppgaven Klassens wiki. Del opp i grupper slik det er beskrevet i oppgaven.

Gå i gang med gruppeoppgavene og bygg videre på dem. Hver gruppe gjør Skriftlig oppgave: Følg en bedrift!.

Gjør deretter Muntlig oppgave: Følg en bedrift!. La noen av gruppene fremføre i plenum.