Fagstoff

Astma

Publisert: 25.06.2012, Oppdatert: 03.11.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

         

Astma er en kronisk sykdom i luftveiene som skyldes betennelse (inflammasjon) eller irritasjon i luftveiene. Dette gir en overfølsomhet i luftveiene som kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natta eller tidlig morgen.

Mellom episoder med forverring kan pusten være normal. Pasienten får anfall med pusteproblemer. Det er særlig utpustingen som blir hemmet.

Årsak

Årsaken til astma kan skyldes faktorer fra både arv og miljø. Arvelig astma forekommer ofte sammen med eksem og allergi. Ikke-arvelig astma kan skyldes ettervirkning av luftveisinfeksjoner, ulike stoffer i arbeidsmiljøet, forurensing i inne- og utemiljøet, ulike sider ved vårt kosthold og tobakksrøyk hos mennesker som er disponert for å utvikle astma.

Astmaanfall

Astmaanfall kan utløses av allergifremkallende stoffer som pollen, muggsopp og husstøvmidd, tobakksrøyk, støv, forurensing, tåke, kulde, ulike gasser, sterke lukter, stress, medisiner, fysisk aktivitet, virusinfeksjoner og noen medikamenter. 

Symptomer

 • Pustevansker (dyspné) med piping og hvesing der spesielt utpusting er vanskelig. Noen har opplevelsen av å bli kvalt og blir redde.
 • Hoste og slimaktig oppspytt (ekspektorat). Slimet er hvitt og skummende, men ved infeksjon blir slimet gulgrønt.
 • Hud og slimhinner kan få en blålig farge (cyanose) på grunn av oksygenmangel. 

 

For å forebygge astmaanfall må pasienten unngå stoffer han eller hun reagerer på, for eksempel pollen. En av målsettingene med astmabehandling er å bruke minst mulig anfallsmedisin, men for noen pasienter er slik medisin nødvendig. 

 

Blir det en alvorlig forverring av symptomene og symptomene er kraftigere enn vanlig må lege eller ambulansetjenesten kontaktes. Ring 113.

I Foreldrehefte om astma side 7 finner du informasjon om hvordan man stiller diagnosen hos barn. Den samme undersøkelsen gjøres også hos ungdom og voksne.

Du kan lese mer om astma her: naaf.no

Utfordringer til deg:

 • Forklar hva astma er.
 • Beskriv symptomene ved astma.
 • Hva skjer i luftveiene ved astmaanfall?
 • Hvem er utsatt for å få astma?
 • Finn ut og beskriv hva spirometri er.
 • Finn ut og beskriv hva PEF-målinger er.
 • Hvordan kan man finne ut om en pasient har diagnosen astma?
 • Hvilke legemidler kan være aktuelle for en pasient med astma? Beskriv virkning og bivirkning.
  

Relatert innhold