Oppgave: Forsøk

Osmose

Publisert: 22.02.2012, Oppdatert: 04.08.2017
Osmose resultat

Dette forsøket vil være til hjelp for å forstå passiv transport gjennom cellemembraner. I stedet for celler skal du jobbe med dialyseslanger. De er laget av en halvgjennomtrengelig membran som egner seg godt til osmoseforsøk.

Potet med svart snittflate og begerglass med blå spor i løsningen.Jodløsning påviser stivelse ved fargeomslag til blått/svart på potet og i stivelsesløsning. 

Rull med blank plastremse.Dialyseslanger er laget av en halvgjennomtrengelig membran. Kjøpes som metervare. 

Tre gjennomsiktige plastpølser.Dialyseslangene må fuktes i vann før de kan åpnes og brukes. 

To hender som holder trakt med slange og begerglass.Bruk gjerne trakt når du fyller i dialyseslangen. 

Vekt med en full, blank plastpølse oppå.Dialyseslangene A og C må veies før og etter forsøket.

Hensikt

 • Påvise passiv transport av stoffer gjennom en halvgjennomtrengelig membran
 • Gjøre erfaringer med egenbevegelseNår temperaturen er over det absolutte nullpunkt (altså varmere enn – 273,15 °C, eller 0 K), er alle atomer og molekyler i bevegelse. Jo høyere temperatur, dess raskere bevegelser. Tempoet i egenbevegelsene avspeiler termisk energi og er et mål for temperatur., diffusjonDiffusjon. Konditorfargen har fordelt seg jevnt i vannet i løpet av et døgn. Det var ingen strømninger i vannet da forsøket startet.       Bevegelse MED og MOT konsentrasjonsgradienten.  Diffusjon er spredning av et stoff i gass eller væske fra høy til lav konsentrasjon, slik at stoffet blir jevnt fordelt i det rommet som er tilgjengelig.Diffusjon går alltid med konsentrasjonsgradienten og kan også foregå gjennom halvgjennomtrengelige membraner med partikler som kan passere fritt.Eksempler: en lukt brer seg i et rom, og sukker fordeler seg etter hvert i teen, uten at du rører.KonsentrasjonsgradientEn forskjell i konsentrasjonen kalles en gradientBevegelse MED gradienten går fra der det er mye, til der det er lite av stoffet. Transport med gradienten skjer passivt ved diffusjon.Bevegelse MOT gradienten går fra der det er lite til der det er mye av stoffet.Transport mot gradienten krever energi og blir kalt aktiv transport. og osmoseOsmolaritet er et mål for mengden oppløst stoff i en løsning. Jo høyere osmolaritet, jo lavere vannkonsentrasjon Osmose er diffusjon av vannmolekyler gjennom en semipermeabel (halvgjennomtrengelig) membran fra en løsning med høyere konsentrasjon av vann til en løsning med lavere vannkonsentrasjon.  Alternativ definisjon med et uttrykk for stoffkonsentrasjon: Osmose er diffusjon av vann gjennom en semipermeabel membran til en løsning med høyere osmolaritet. Osmose: Hvis man har to vannløsninger med ulik osmolaritet (saltbalanse), som skilles ved hjelp av en halvgjennomtrengelig membran, vil vannet flyte gjennom membranen slik at forskjeller i konsentrasjon blir utlignet. 
 • Forstå retningen på transporten

Bakgrunnsteori

 • Jodløsning kan påvise stivelse ved fargeomslag fra gult til blått/svart.
 • Du må kjenne til begrepene egenbevegelse, diffusjon og osmose.

Utstyr

 • konsentrert sukkerløsning
 • konsentrert saltløsning/
  husholdningssalt
 • stivelsesløsningStivelsesløsning og potetmel. Stivelsesløsning kan du enkelt lage av potetmel og vann.Rør ut potetmel i kaldt vann. Kok opp under omrøring.Mengde: En teskje kan passe til 4 dl vann. Hvis løsningen blir for tykk under koking, kan du tilsette mer vann. eller
  potetmel
 • jodløsning
 • dialyseslange (metervare)
 • tre glasskar 
 • trakt
 • vekt
 • vann
 • merkelapper og
  sprittusj
 • hyssing (i tilfelle du ikke får knyttet selve dialyseslangen)

 

Metode/framgangsmåte

 1. Klipp tre remser, hver på cirka 15 cm, av dialyseslangen.
 2. Fukt dem i vann (gjerne rennende). Knytt igjen den ene enden og åpne den andre.
 3. Gjør klar tre kar med følgende løsninger:
  • A – rent vann
  • B – vann og jodløsning
  • C – saltvann
 4. Fyll de tre ”pølsene” A, B og C med ulike løsninger. Bruk gjerne trakt. Eventuelt søl av sukker- eller stivelsesløsning utenpå pølsene må skylles vekk før de legges i karene.
  • Pølse A som skal i kar A, skal være halvfull med konsentrert sukkerløsning. Knytt igjen, vei pølsa, og legg den i karet med rent vann.
  • Pølse B som skal i kar B, fylles med stivelsesløsning. Mengde spiller ingen rolle. Knytt igjen, og legg pølsa i karet med vann og jodløsning.
  • Pølse C som skal i kar C, fylles så full som mulig med rent vann. Knytt igjen, og vei pølsa før du legger den i kar C med konsentrert saltløsning.
  Tre dialyseslanger ligger i hver sin skål med ulike løsninger. Osmoseforsøk med dialyseslanger – forsøksoppsett.
  Fotograf: Kristin Bøhle
   
 5. Registrering av endringer kan skje allerede etter kort tid, men forskjellene blir tydeligere hvis du venter en dag eller to med å registrere resultatene.
  • Vei pølse A og C. Regn ut eventuelle endringer i gram og prosent.
  • Noter synlige endringer.
 6. Drøft resultatene med utgangspunkt i bakgrunnsteorien. Hvilke feilkilder kan ha påvirket resultatene?
Relatert innhold