Begrep

Diffusjon

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 20.07.2017

To kolber med vann der fargestoff har fordelt seg jevnt fra dag en til dag to.Diffusjon. Konditorfargen har fordelt seg jevnt i vannet i løpet av et døgn. Det var ingen strømninger i vannet da forsøket startet.   

 

 

 

 

Prikker og piler som viser bevegelse.Bevegelse MED og MOT konsentrasjonsgradienten.  

Diffusjon er spredning av et stoff i gass eller væske fra høy til lav konsentrasjon, slik at stoffet blir jevnt fordelt i det rommet som er tilgjengelig.

Diffusjon går alltid med konsentrasjonsgradienten og kan også foregå gjennom halvgjennomtrengelige membraner med partikler som kan passere fritt.

Eksempler: en lukt brer seg i et rom, og sukker fordeler seg etter hvert i teen, uten at du rører.

Konsentrasjonsgradient

En forskjell i konsentrasjonen kalles en gradient

  • Bevegelse MED gradienten går fra der det er mye, til der det er lite av stoffet.
  • Transport med gradienten skjer passivt ved diffusjon.
  • Bevegelse MOT gradienten går fra der det er lite til der det er mye av stoffet.
  • Transport mot gradienten krever energi og blir kalt aktiv transport.
Oppgaver

Fagstoff

Relatert innhold

Aktuelt stoff