Fagstoff

Satellittplattformer

Publisert: 08.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

En satellitt i rommet består av to hoveddeler. Den ene delen skal utføre de funksjonene som er bestemt av anvendelsen, og den kaller vi nyttelasten. Den vil være forskjellig for kommunikasjonssatellitter, jordobservasjonssatellitter og navigasjonssatellitter.

Den andre delen, som skal sørge for at nyttelasten får de riktige driftsbetingelsene, kaller vi plattformen. Viktige funksjoner for plattformen er å sørge for at satellitten holder seg i riktig bane, at pekeretningene er korrekt, at det er tilførsel av energi til nyttelasten, at temperaturen er innenfor toleransegrensene og at det er mulig å overføre data mellom plattform/nyttelast og kontrollstasjoner på bakken. Utvikling av satellittplattformer er kostbar, og derfor vil industrien utvikle plattformer som kan brukes til flest mulige anvendelser.

Funksjoner

En satellitt skal utføre bestemte funksjoner. Det kan være overføring av signaler, som ved satellittkommunikasjon, eller å ta bilder av jordoverflata som ved jordobservasjon, eller observere verdensrommet. Den enheten som skal utføre de bestemte funksjonene kalles nyttelasten.

Men for at nyttelasten kan utføre funksjonene sine må den ha riktige arbeidsbetingelser, den må tilføres elektrisk effekt, den må ha riktig temperatur og den må være i riktig bane og ha riktig retning i rommet. Dessuten må det være mulig å kommunisere med nyttelasten, motta data om tilstanden i nyttelasten og sende instrukser for å gjennomføre visse funksjoner, som forandring av forsterkning eller forandring av retning for et kamera. Hovedkomponentene i en satellittplattform er vist på figuren.

 

Oversikt over plattformfunksjoner. Illustrasjon.Plattformfunksjoner
Forfatter: Gunnar Stette