Begrep

Egenbevelgelse

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 12.09.2018

Når temperaturen er over det absolutte nullpunkt (altså varmere enn – 273,15 °C, eller 0 K), er alle atomer og molekyler i bevegelse. Jo høyere temperatur, dess raskere bevegelser. Tempoet i egenbevegelsene avspeiler termisk energi og er et mål for temperatur.

Oppgaver

Fagstoff

Relatert innhold

Aktuelt stoff