Oppgave

Kjør kamera!

Publisert: 08.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for filmoppgave 

Presenter med film!

Nå skal du velge deg et filmprogram og lage en filmpresentasjon. Du kan bruke Photo Story, Movie Maker, GoAnimate eller et annet program for filmredigering. Gå sammen med en annen i klassen og lag en film om prisutvikling og livssyklusen til et produkt (PLS).

Lag film om livssyklusen til et produkt

 

Velg dere et produkt som dere følger gjennom hele livssyklusen. Forklar hvordan prisen utvikler seg for produktet deres gjennom de ulike syklusene, og hvordan produktet blir markedsført i de forskjellige fasene. Forandrer prissettingsmetodene seg gjennom livssyklusen, og hvordan?

 

Bruk gjerne musikk, stemme og noen sider med tekst innimellom, slik at dere får forklart poengene deres grundig. Spill filmen for klassen og be om tilbakemelding.