Fagstoff

Tabell over celletyper og organeller

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Tabell som viser likheter og foskjeller mellom ulike celletyper.  Protister

Protister, som er den fjerde gruppa med eukaryote organismer, er svært sammensatt og delvis i oppløsning. Her finnes encellede "planter" og "dyr", der cellen enten kan karakteriseres som dyreceller, planteceller eller soppceller. I tillegg omfatter protistene celletyper som ikke hører til noen av disse tre kategoriene.