Oppgave: Drøfte

Drøft konsekvenser av News of the World-skandalen

Publisert: 15.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ut i verden MIK-logo  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

vanskelig

 

Verktøy

Internett

 

Egenvurdering

– Brukte du saklige argumenter i debatten?

 

– Lyttet du til de andres argumenter?

 

 

 

Lytt til debatten om konsekvensene av News of the World-skandalen i Dagsnytt 18, NRK, 13. juli 2011.

 

Oppgave 1

  1. Hvilke konsekvenser mener paneldeltagerne skandalen i News of the World vil kunne få for britisk presse?
  2. Hvilke konsekvenser mener paneldeltagerne skandalen i News of the World vil kunne få for norsk presse?

Oppgave 2

Diskuter følgende problemstilling i klassen:
– Finnes det situasjoner der det er riktig av journalister å bruke ulovlige arbeidsmetoder?

Relatert innhold

Praktisk stoff