Fagstoff

Miljøet i rommet

Publisert: 01.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

En satellitt i bane rundt jorda befinner seg i et krevende miljø, og de påkjenningene den utsettes for har stor innflytelse på konstruksjon, drift og levetid for satellitten. Det er naturlig å dele miljøfaktorene inn i forskjellige kategorier.

Miljøpåkjenninger

Oversikt over miljøfaktorer. Illustrasjon.Oversikt over miljøfaktorer
Opphavsmann: ESA
 

  • Mekanisk påvirkning som forandrer baneparametrene. Disse kreftene skyldes avvik fra kulesymmetri i tyngdefeltet for jorda og tyngdefeltet til andre himmellegemer, spesielt måne og sol. Dessuten vil utsendelse eller refleksjon av elektromekaniske bølger, radiobølger og sollys, gi en mekanisk kraft på en satellitt. Det vil også oppstå mekaniske krefter når en satellitt beveger seg i de øverste lagene av atmosfæren eller i magnetfeltet rundt jorda.
  • Termisk påvirkning på grunn av absorbert varmestråling fra andre himmellegemer, først og fremst fra sola, og på grunn av varmestråling mot det kalde verdensrommet.
  • Stråling av forskjellig slag, kosmisk stråling og solvind.
  • Gjenstander i rommet, fra rester av satellitter og raketter (romsøppel) til meteoritter. Disse kan ha stor hastighet og følgelig stor energi. Dermed kan selv små partikler, som for eksempel støvflak, gjøre betydelige mekaniske skader.
  • Påvirkning av den kjemiske sammensetningen i de aller ytterste delene av atmosfæren, spesielt atomær oksygen som fører til kjemisk erosjon av overflater.
  • Ionosfærisk plasma er en gass som består av positive og negative partikler, men som utad er nøytral. Den kan føre til ladningsforskjeller på et romfartøy som beveger seg i et slikt medium, og dermed til parasittstrømmer.


Samtidig må det nevnes at noen av disse miljøfaktorene kan utnyttes til drift av satellitten. Krefter på satellitten på grunn av sollyset kan utnyttes til banekorreksjoner i form av en slags ”seiling”. Magnetfeltet kan utnyttes til retningskontroll av satellitter i lave jordbaner.