Oppgave

Satt på spissen

Publisert: 08.11.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for diskusjonsoppgave 

Til debatt!

Her får du noen utsagn du kan diskutere med klassekameratene dine. Husk at det er nyttig å få satt ord på argumenter for og imot til bruk i oppgaver og diskusjoner, og senere med tanke på eksamener. Det du en gang har sagt høyt, husker du også godt – det er med andre ord god læring i diskusjoner.

 

Fast pris eller pris i endring?

 

Diskuter følgende utsagn – er du enig eller uenig?

 

  1. Det å gi rabatter er bare en måte å lure kunden på. De tapte inntektene som følge av rabattene fører uansett bare til høyere priser.
  2. Markedsbasert prissetting er uetisk. En pris bør reflektere hva det koster å produsere et produkt, den skal ikke utnytte hvor prisgrensene for hver enkelt forbruker går.
  3. Det å forandre prisen i livssyklusen til et produkt er bare tull. Produktet lever uansett sitt eget liv når det har nådd markedsplassen.