Fagstoff

Briggske logaritmer

Publisert: 10.03.2012, Oppdatert: 06.08.2015

Definisjon
Logaritmen (den briggske logaritmen) til et positivt tall er eksponenten i den potens av 10 som gir tallet

10lg a=defa

Eksempel

Logaritmen til 100 er lik 2 fordi 100=102.

Logaritmen til 1000 er lik 3 fordi 1000=103 .

Logaritmen til 1 er lik 0 fordi 1=100.

Logaritmen til 2 er lik 0,3010 fordi 2=100,3010.

På norsk bruker vi skrivemåten «lg» for den briggske logaritmen. Den briggske logaritmen har 10 som grunntall. Vi kan også definere logaritmer med andre grunntall enn 10.