Oppgave: Problem

Oppgaver til ”Det store hamskiftet”

Publisert: 21.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

1 time

 

Vanskegrad

middels

 

Verktøy

Google søk 

 

Ressurser

Sjekkliste for kildekritikk 

 

Egenvurdering

– Har du sjekket at de opplysningene du har funnet på Internett, fremdeles gjelder?
– Har du sammenlignet dine svar med de andre i klassen?  

Oppgave 1

Hør Sven Egils Omdals synspunkter på Medieutvikling i perioden 1980–2000  (NB! Du må ha Windows Media Player for å se denne videoen på NRK Skole).

 1. Hva mener Sven Egil Omdal har endret seg i perioden 1980 til 2000?
 2. Innslaget med Sven Egil Omdal ble laget i 2005. Har det skjedd noe etter den tid som motbeviser det han sier her?
 3. Hvilke positive og negative sider ved koblingen mellom aviser og politiske partier peker Sven Egil Omdal på i dette innslaget?

Oppgave 2

Den første lokalradioen i Norge så dagens lys i 1982. Da ble NRK-monopolet opphevet, og andre selskaper fikk muligheten til å sende radio. Antallet lokalradioer økte raskt, og i dag har nesten alle kommuner i Norge et lokalradiotilbud.

 1. Søk på Internett etter svar på følgende spørsmål:
  • Hvor mange lokalradiostasjoner var aktive i 2011?
  • Hvor mange konsesjonsområder er Norge delt inn i?
  • Hvor lenge varer en konsesjon, eller en tillatelse?
  • Hvem gir lokalradioene konsesjon?
 2. Vurder kildenes troverdighet
  • Hvilke kilder brukte du?
  • Er noen av disse kildene spesielt troverdige? Hvorfor?
  • Er det noen av disse kildene du ikke kan stole helt på? Hvorfor?
Relatert innhold

Praktisk stoff