Fagstoff

Kreativ dans

Publisert: 14.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Kreativ dans blir også kalt skapende dans. Det som kjennetegner undervisning i kreativ dans i forholdet til arbeidet med dansesjangere som for eksempel folkedans, jazzdans og selskapsdans, er at læreren her ikke demonstrerer ferdige danser for elevene, men gir dem oppgaver som krever at de utforsker ulike bevegelsesmuligheter og bruker materialet til å skape sine egne danser.

Kreativ dans. Foto.Kreativ dans.   

Hva er kreativ dans?

Kreativ dans - utvikling  

 

I kreativ dans finnes det ikke noe som er "riktig" eller "galt". Det er ingen trinn eller stegkombinasjoner som må læres. Målet med undervisningen i kreative dans er at elevene skal stimuleres til å bruke sine egne ressurser for å uttrykke seg gjennom dansens bevegelsesspråk, og til å gi uttrykket en direkte og klar framstilling.

På de neste sidene finner du  forslag på to konkrete undervisningsopplegg med videoer og lærerveiledninger.


Undervisningen i kreativ dans bygger på et system for analyse av dans som opprinnelig utviklet av danseteoretikeren, pedagogen og koreografen Rudolf Laban (1879 -1958). (Åse Løvset Glad 2002: Dans på Timeplanen).

Faglig ansvarleg

Faglig ansvarlig for kreativ dans har vært Mona Rinde Viland, med førsteamanuensis Jan Emil Ellingsen som faglig prosjektleder. Danserne kommer fra Bergen kulturskole, den videregående skole og Høgskolen i Bergen. Mediesentret ved Høgskolen i Bergen har stått for regi og produksjon.