Fagstoff

Medarbeidersamtale

Publisert: 21.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Veiledningssamtale. Foto.

Bedriften bør ha et tilbud til alle ansatte om en årlig eller halvårlig medarbeidersamtale. Samtalen skal være mellom en medarbeider og hans nærmeste overordnete. 

 

Forutsetninger for en god medarbeidersamtale

 • Alle ansatte bør vite når de skal ha en medarbeidersamtale. Både leder og ansatt bør få beskjed om å forberede seg.
 • Bedriftens ledelse bør i samarbeid med de tillitsvalgte lage et standardisert opplegg for samtalene.
 • Alle de ansatte i bedriften bør gjennom en medarbeidersamtale.

En medarbeidersamtale bør inneholde fem sentrale emner:

 • mål
 • resultater
 • arbeidsmetoder
 • arbeidsmiljø
 • kompetansebygging

Formålet med medarbeidersamtalen

Medarbeiderundersøkelser viser at motivasjonen øker når de ansatte får tilbakemelding på innsatsen og resultatene sine. Det utgjør derfor en naturlig del av samtalen. Det samme gjelder lønn og framtidige karrieremuligheter.

Ramma rundt medarbeidersamtalen 

Her følger noen stikkord for ramma rundt medarbeidersamtalen:

 • Dialogen må være demokratisk og likeverdig.
 • Det bør settes av to–tre timer.
 • Finn et nøytralt og uforstyrret sted der begge parter føler seg trygge.
 • Det er ikke bare den ansattes prestasjoner som skal vurderes, også prestasjonene til ledelsen og bedriften.
 • Begge parter må være åpne og ærlige og lytte aktivt til det den andre parten har å si.
 • Hopp ikke over vanskelige temaer.
 • Leder og medarbeider bør skrive ned på et skjema hvilke mål, forbedringer og tiltak de er blitt enige om. Skjemaet skal signeres av begge parter.

Medarbeidersamtalen er ikke over når skjemaet er undertegnet. Lederen har ansvaret for å føre videre det en er blitt enig om. 
 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff