Fagstoff

Prokaryote og eukaryote celler

Publisert: 14.02.2012, Oppdatert: 01.08.2017
Makrofager angriper E. coli-bakterier

Celler er små selvstendige enheter som kan ta opp næring, drive celleånding og skille ut avfallsstoffer. De er så små at de måles i mikrometer, men kan allikevel produsere proteiner, formere seg og kommunisere med omverdenen. Alle disse egenskapene er kjennetegn på liv og kalles livsprosesser.
Celler er tilpasset ulike miljøer og oppgaver. De kan derfor være svært forskjellige, men allikevel ha de samme grunnleggende funksjoner og strukturer.

Utsnitt av starten på evolusjonstreet.Interaktivt evolusjonstre. 

[eu-] = "ekte"

[pro-] = "før"
[karyon] = "kjerne" 

 

Bildemontasje med seks ulike bakterier.Arkebakterier og eubakterier.  

Prokaryoter1:

  • Bakterier (Bacteria, Eubacteria)
  • Arkebakterier (Archaea)

Eukaryoter:

  • Protister (Protista)
  • Planteriket (Plantae)
  • Soppriket (Fungi)
  • Dyreriket (Animalia)

 

Video uten tale, som viser organellene i en celle.Video som presenterer organellene i eukaryote celler. 

Animasjoner og oppgaver om celler.Vitenobjekt om celler. Animasjoner og oppgaver.

Prokaryote og eukaryote celler

Celler sorteres i to hovedtyper: prokaryote og eukaryote celler. Alle flercellede organismer er eukaryote, men begge celletyper finnes som encellede organismer.


Prokaryote celler

De første livsformene som oppsto på jorda for cirka 4 milliarder år siden, var prokaryote celler. Prokaryotene omfatter Tegning av indre og ytre struktur i en bakterie.Bakterie, generell struktur.ekte bakterier (eubakterier) og arkebakterier (arker). De er enkle encellede organismer uten cellekjerne og har kun et ringformet kromosom med nakent DNA. Prokaryote celler har mindre ribosomer og mangler organeller som mitokondrier og kloroplaster. Bakteriene har cellevegg, men den er verken lik celleveggene hos planter eller hos sopp. Noen bakterier har også enkle flageller som de kan bevege seg med.2 

Eukaryote celler

Eukaryote celler er grunnenheten i protister, planter, dyr og sopp, både flercellede og encellede. Med andre ord er alle livsformer unntatt Fargerikt bilde av en åpen eucaryot celle.Snitt av eukaryot celle.eubakterier og arker eukaryote. Eukaryote celler har cellekjerne med kromosomer som blir stavformede under delingen. De eukaryote cellene har mitokondrier og flere andre organeller som er omsluttet av membraner. Eukaryoter har større ribosomer enn prokaryotene. De kan også ha fleksible flageller slik som flimmerhår og sædcellehaler.

Visste du at:

eukaryote celler ble dannet ved symbiose?

Endosymbioseteorien3 forklarer hvordan eukaryote celler oppsto ved symbiose mellom ulike prokaryote organismer (bakterier). DNA-analyser viser at mitokondrier og kloroplaster har sitt opphav i eubakterier. For eksempel er kloroplastene i slekt med de frittlevende blågrønnbakteriene (cyanobakteriene). DNA i ribosomer og kjerne ligner mer på det vi finner i arkebakterier. 


vi har flest prokaryote celler i kroppen?

I en menneskekropp er det cirka ti ganger flere bakterieceller enn menneskeceller4. Bakteriene er svært små sammenlignet med kroppscellene, og man antar at bakteriene utgjør en til to kilo av kroppsvekten vår. De fleste bakteriene er nyttige for oss og finnes hovedsakelig på huden og i endetarmen.5

Oppgaver
Relatert innhold

Faglig