Veiledning

Undervisningsopplegg for lærer

Publisert: 22.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Logo for læreropplegg

P for produkt

Dette er et forslag til hvordan du som lærer kan legge opp undervisningen for kapittelet P for produkt. Kapittelet inneholder en del begreper som må læres inn, men likevel må målet med undervisningen være at elevene får nærmet seg produktbegrepet på ulike måter: muntlig, skriftlig, digitalt, praktisk og lekent. På denne måten får de repetert stoffet mange ganger.

 

Uke

Forelesning

Oppgaver

1

Bruk lysbildeserien til å gi en oversikt over kapittelet. Stopp ved nye begreper og snakk om dem sammen, finn eksempler fra media.

Ta for dere Kjennetegn på måloppnåelse slik at elevene får vite hva som blir forventet at de skal kunne.

Gå gjennom oppgaven Nyhetsdrypp og diskuter innholdet i disse artiklene i lys av produktbegrepet. Dersom elevene vil gjøre oppgaven Blogg i vei! ut fra disse artiklene, er det fint, ellers kan de også ta utgangspunkt i andre sider ved emnet i bloggen sin.

La elevene velge mellom oppgavene Kjør kamera! og Glogg i vei! for å øve seg på et digitalt verktøy. Resultatene kan presenteres for klassen.

2

Gjør oppgavene i Satt på spissen for å få perspektiv på temaet.

Gjør quizen P for produkt: Test deg selv! sammen.

Del klassen opp i grupper og la hver gruppe skrive om noen få temaer i oppgaven Klassens wiki.

Gjør repetisjonsoppgavene i På’n igjen! i par eller alene.

Finn gruppene for Skriftlig oppgave: Følg en bedrift! og la elevene løse oppgavene.

La noen av gruppene presentere Muntlig oppgave: Følg en bedrift! for klassen.