Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 16.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ikon for måloppnåelse i faget  

Når du skal vurderes i faget markedsføring og ledelse 1, er det kompetansemålene i læreplanen som er målestokken for hva du skal kunne. Kapittelet P for produkt bygger på følgende kompetansemål i læreplanen:

«Eleven skal kunne gjøre rede for produktbegrepet, produktutvikling og produkters livssyklus.»

«Eleven skal kunne drøfte betydningen av service som del av en produktleveranse.»

 

Oversikten nedenfor gir deg noen konkrete kriterier som hjelper deg å se hvor langt du har kommet i arbeidet med å nå disse målene.

Karakteren 1–2
Lav måloppnåelse

Karakteren 3–4
Middels måloppnåelse

Karakteren 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kan forklare og gi noen eksempler på noen av begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Eksemplene er hentet fra fagstoffet.

 

 • Du kan forklare produktets livssyklus i grove trekk.

 

 

 • Du vet at det er en forskjell mellom begrepene service og tjeneste, og du kan gi et eksempel som belyser forskjellen.

 

 • Du kan gi noen eksempler på ulike typer service.

 

 

 • Du vet hva diffusjonsprosessen er, og kan nevne noen brukergrupper.

 

 

 • Du kan gi iallfall ett eller to eksempler på en kundegruppe som er særlig viktig i en bestemt fase av PLS.

 

 

 • Du kan gi et eksempel både på en innovasjon og på en produktforandring.

 

 

 • Du kan forklare produkt-utviklingsprosessen i grove trekk, og du kan si litt om hva som kjennetegner noen av fasene.
 • Du kan forklare og gi noen eksempler på de fleste begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Eksemplene er for det meste hentet fra fagstoffet.
 • Du kan forklare produktets livssyklus (PLS).

 

 

 • Du kan forklare forskjellen mellom begrepene service og tjeneste.

 

 

 • Du kan gjøre rede for hva servicebegrepet omfatter, og du kan gi eksempler på ulike typer service.

 

 • Du kan forklare diffusjonsprosessen, og du kan gi eksempler på hva som kjennetegner de forskjellige kundegruppene.

 

 • Du vet hvilke kundegrupper det er mest aktuelt å rette markedsføringen mot i hver enkelt fase av PLS.

 

 • Du kan forklare hva som er forskjellen på innovasjoner og produktforandringer.

 

 

 • Du kan navngi de ulike fasene i produkt-utviklingsprosessen, og du kan si litt om hva som kjennetegner fasene.
 • Du kan forklare og gi eksempler på alle begrepene som er introdusert i kapittelet P for produkt. Du henter eksemplene både fra fagstoffet og fra virkeligheten.
 • Du kan forklare produktets livssyklus. Du kan også gi eksempler på ulike typer salgskurver for produkter, og du kan forklare hvorfor PLS for disse produktene ser annerledes ut.
 • Du kan forklare forskjellen mellom begrepene service og tjeneste.

 

 • Du kan gjøre rede for hva servicebegrepet omfatter, og hvorfor man som markedsfører må yte service.

 

 • Du kan forklare diffusjonsprosessen, og du kan gi eksempler på hva som kjennetegner de forskjellige kundegruppene.

 

 • Du vet hvilke kundegrupper det er mest aktuelt å rette markedsføringen mot i hver enkelt fase av PLS, og hvorfor.

 

 • Du kan forklare hva som er forskjellen på innovasjoner og produktforandringer.

 

 

 • Du kan forklare produkt-utviklingsprosessen og beskrive grundig hva som kjennetegner hver fase.