Fagstoff

Finansavtaleloven

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En mann som bruker kredittkort til å kjøpe klær. Bilde.   

Finansavtaleloven (lov av 25. juni 1999 nr. 46) gir deg ekstra trygghet når du benytter kredittkort til kjøp av varer og tjenester. Du har omfattende rettigheter ved inngåelse av kredittavtale og ved bruk av kredittkort. Som bruker av kredittkort kan du til og med ha bedre rettigheter enn ved bruk av vanlig bankkort.

Kredittkjøp

Finansavtaleloven § 54b er den delen av loven som handler om kredittkjøp, og som er mest aktuell for service og samferdsel. Kjøp på kreditt er det samme som å kjøpe på avbetaling. 

Finansavtaleloven § 54b gjelder for kjøp av løsøre på kreditt. Løsøre er en betegnelse på alle gjenstander som ikke er fast eiendom, for eksempel inventar og bruksting. 

Men, pass på! Kjøp på kreditt kan koste deg dyrt. Gå på nettet og finn innslaget fra TV - serien Luksusfellen om paret som kjøpte dyre ferier på kreditt.

Forbrukeren har makten

Hvis du handler på Internett, er det bedre å bruke kredittkort enn ditt vanlige bankkort. Du får gjerne varene levert før kredittkortregningen forfaller. Er varene eller tjenestene mangelfulle, kan du kanskje stoppe betalingen. Det vil alltid være en fordel at du har kontroll på pengene – og dermed også makten – hvis du ender i en diskusjon med selger.

Kredittkort trekkes i betalingsterminal. Foto.Kredittkjøp gir deg både trygghet og rettigheter.    

Pengekrav

Finansavtaleloven § 54b gir deg rett til å fremme pengekrav for mangelfull vare eller tjeneste mot kredittgiver hvis selger ikke ivaretar sine forpliktelser. Hvis du er uheldig og møter på useriøse selgere, er kredittkortet fint å ha. 

Kredittgiver er vanligvis banken eller kredittkortselskapet.

For at du skal kunne fremme et slikt krav etter finansavtaleloven § 54b, gjelder følgende: 

  1. Du må ha handlet på kreditt.
  2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.

Hvis alle disse fire punktene er oppfylt, kan du klage til kredittgiver.  

Finansklagenemda

Finansklagenemnda behandler uenigheter mellom finansforetak (banker og kredittkortselskap) og kundene deres. Om du som kunde er uenig med banken din, kan du klage saken inn for Finansklagenemnda. Om dere ikke blir enige i nemda, er neste skritt å ta saken inn for domstolene.