Fagstoff

Forbrukerkjøpsloven II

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

dame med ødelagt datamaskin  

Forbrukerkjøpsloven sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Her skal du blant annet lære hva en mangel er, og litt om klagefrister, betaling og bestilling.

Hvor lenge gjelder forbrukerkjøpsloven?

Loven sier at alle feil som oppstår de seks første månedene, skal regnes som fabrikkfeil om ikke selgeren beviser noe annet. Selgeren har bevisbyrden for at feilen ikke skyldes han. Etter de seks første månedene er det du som kjøper som vanligvis har bevisbyrden. Vi skal gi et par eksempler på hva bevisbyrde er.

Eksempler

Hvis du for eksempel får regning fra et bompengeselskap, og du mener at du ikke har passert bommen på det tidspunktet, er det bompengeselskapet som må bevise påstanden sin.

Gå inn på denne lenka og les om bevisbyrden i forbindelse med en sak om bankkort og kode.

En feil er ikke nødvendigvis en mangel

Vi må regne med feil som følge av slitasje eller som følge av uforsvarlig eller unormal bruk. Slike feil er ikke mangler. Finner selgeren ut at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen.

Merk deg at når du kjøper brukte ting, kan selgeren ofte selge tingen «som den er» eller med liknende forbehold. Hensikten er å begrense rettighetene dine. Selv om selgeren har tatt et slikt forbehold, er det en mangel dersom varen er i dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med etter det som ble opplyst, etter prisen eller alderen på varen.

Det er også en mangel dersom selgeren har holdt tilbake opplysninger av betydning, eller varen ikke har de egenskapene selgeren har opplyst.

 

Sint mann  

Klagefrister ved reklamasjon

Hvis du oppdager at noe er feil ved varen, må du melde fra til selgeren i rimelig tid. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager (reklamerer) innen to måneder etter at du oppdaget feilen. 

I tillegg til at du må reklamere i rimelig tid, må du overholde de absolutte klagefristene. Hovedregelen er at klagen må skje seinest to år etter at du overtok varen. Fristen er likevel fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Det gjelder for eksempel varer som møbler, biler, mobiltelefoner, radio-/tv-apparater og byggevarer.

Vær også oppmerksom på at selgeren i garantien kan ha gitt deg lengre klagefrist enn loven.

Vet du forskjell på reklamasjon og garanti? Se innslaget fra Forbrukerinspektørene på NRK og lær mer.

Betaling

Varen skal betales kontant om ikke annet er avtalt. Du trenger ikke betale før du har fått varen, forutsatt at det ikke er gjort avtale om forhåndsbetaling. Slike avtaler bør du unngå. Når det ikke er avtalt pris, skal du betale det som var normal pris for varetypen på avtaletidspunktet. Mottar du en regning fra selgeren, må du si fra innen rimelig tid dersom du ikke godtar den kjøpesummen som er oppgitt der.

Kasseapparat. Foto. Varen skal betales kontant om ikke annet er avtalt

Hvordan går vi fram ved klage?

Som hovedregel må du selv ta opp saken med selgeren, men du kan først rådføre deg med Forbrukerrådet. Blir du ikke enig med selgeren, kan saken klages inn for Forbrukerrådet.

Mer informasjon om framgangsmåten og hva du kan klage på, finner du på Forbrukerrådets klageguide. 

 
 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Praktisk stoff