Ekstern ressurs: Oppslag

Forbrukerkjøpsloven I

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

dame med ødelagt datamaskin  

Det finnes flere lover som regulerer hvilke rettigheter og plikter vi har som kjøpere. Hvilke regler som gjelder, avhenger av type kjøp. Har du kjøpt fra næringsdrivende, står forbrukerkjøpsloven sentralt. Den skal vi se mer på her.

Når gjelder forbrukerkjøpsloven? 

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved forbrukerkjøp. Forbrukerkjøp er salg av en vare fra en yrkesselger til en forbruker når kjøperen skal ha varen til personlig bruk. Her er selgeren profesjonell, mens kjøperen ikke er det.

Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp mellom to privatpersoner. Da trer kjøpsloven i kraft. 

Profesjonell mellommann

Når en privatperson som skal selge noe til en annen privatperson, bruker en profesjonell mellommann, kommer også forbrukerkjøpsloven inn i bildet. Den gjelder for eksempel når en bilforhandler selger en bruktbil for en av kundene sine.

Bilselger. Foto.Bruk av profesjonell mellommann

Hvordan blir forbrukerkjøpsloven brukt?

Forbrukerkjøpsloven § 15 sier at varen skal være slik du har avtalt med selgeren. Du har krav på at varen har de egenskapene og den holdbarheten som selgeren har opplyst ved kjøpet, gjennom annonser, på plakater, på emballasjen o.l.

Dersom dere ikke har avtalt noe spesielt, sier forbrukerkjøpsloven § 15 at du har krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende varer.

Vaskemaskin. Foto. Varen skal være slik du har avtalt med selgeren, eller som oppgitt i informasjonsmateriell. 

Mangel

Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve etter loven, har varen en mangel, se § 16. Det vil si at du kan kreve at selgeren leverer ny vare, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning.

Eksempel på mangel

Hvis det nye tv-apparatet ditt slutter å fungere tre år etter at du kjøpte det, skal selgeren normalt sett betale reparasjonen. Er det tvil om årsaken til mangelen, kan ikke selgeren slippe unna ansvaret ved å hevde at feilen skyldes slitasje eller unormal bruk. Det er selgeren som må sannsynliggjøre at feilen skyldes forhold du er ansvarlig for. Det vil med andre ord si at dersom selgeren ikke finner årsaken til feilen, må selgeren dekke reparasjonen.

Forsinkelse

Forsinkelse foreligger hvis selgeren ikke leverer varen til avtalt tidspunkt. Ved forsinkelse kan du kreve at selgeren leverer, og du kan holde tilbake betalingen til leveransen skjer, se § 19. Dersom forsinkelsen er stor, kan du heve kjøpet. Det vil si at du kan gå fra avtalen og kreve tilbake det du eventuelt har betalt – med tillegg av forsinkelsesrente fra da du betalte.

Pizzabud. Foto.Dersom leveransen er vesentlig forsinket, kan du gå fra avtalen