Fagstoff

Markedsføringsloven

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Liten jente på kjøpesenter. Foto.    

Markedsføringsloven skal sørge for at all markedsføring er i tråd med god forretnings- og markedsføringsskikk. Det betyr for eksempel at selger ikke har lov til å lure kundene. 

Markedsføringsloven er opprinnelig fra 1993. Loven ble revidert i 2009.

God markedsføringsskikk (§ 2)
I denne paragrafen omtales blant annet likeverd mellom kjønnene. Markedsføringen skal ikke være støtende eller nedsettende overfor kvinne eller mann, og den skal ikke være i strid med likeverdet mellom kjønnene.

Urimelig handelspraksis (§ 6)
Urimelig handelspraksis er forbudt. Det er urimelig handelspraksis dersom du blir påvirket til å ta beslutninger du ellers ikke ville ha tatt.

Sårbare grupper er beskyttet av loven. Som særlig sårbare grupper regnes psykisk eller fysisk svake, eldre eller godtroende. En urimelig markedsføring rettet mot personer i disse gruppene vurderes ut fra om den næringsdrivende burde ha forstått hvilken situasjon vedkommende er i.

Salgsplakat leker. Foto.Salg på barneleker  

Markedsføring mot barn (§ 19)
Barn og unge lar seg lettere påvirke av reklame enn voksne. Her skal det derfor mindre til for at en reklame bryter med markedsføringsloven. Det er forbrukerombudet som fører tilsyn med loven.

Regler som beskytter barn og unge (§ 20)
Det er forbudt å komme med direkte kjøpsoppfordringer til barn eller oppfordre barn til å mase på foreldre eller andre voksne om å kjøpe en vare eller tjeneste.

Andre sentrale forhold
– Reservasjon mot telefonsalg
Nesten 2 millioner nordmenn har reservert seg mot telefonsalg. De er registrert i et reservasjonsregister. Næringsdrivende som driver med telefonsalg, må ifølge den reviderte loven sjekke reservasjonsregisteret hver måned.

– Nei takk til gratis aviser
Det har lenge vært mulig å reservere seg mot uadressert reklame. Nå er det også mulig å reservere seg mot gratis aviser. 

 

Forbrukerinspektørene på NRK tar opp eksempler på brudd på markedsføringsloven. I lista under finner du lenker til flere klipp:

 
Oppgaver

Aktuelt stoff