Fagstoff

Hvorfor trenger vi forbrukerlover?

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Handler   

Forbrukerlover er de viktigste lovene og reglene som gjelder når en bedrift skal markedsføre og selge sine produkter til privatpersoner. Dette skal du lære mer om her.


Hvorfor trenger vi lover og regler?

Den som kjøper, har ofte manglende kunnskap om produktet og om gjeldende lover og regler. Selgeren er derimot profesjonell. Vi kan derfor si at det er en svak part og en sterk part i dette forholdet.

Kjøperen har behov for beskyttelse. Som forbrukere er vi glade for denne beskyttelsen. Kjenner du noen i omgangskretsen som har hatt behov for slik beskyttelse i forbindelse med noe han eller hun har kjøpt?

Det er flere lover som er inne i bildet. Vi kaller dem forbrukerlover og skal nå se på noen av dem:

Først skal vi likevel se på noen organisasjoner som myndighetene har etablert for å følge opp behovet til forbrukere av varer og tjenester i Norge. 

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet er en interesse- og serviceorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Hovedoppgavene deres er

 1. å arbeide for at myndighetene og næringslivet gir forbrukerne god behandling
 2. å gi informasjon til forbrukerne om produkter, rettigheter og regelverk slik at de er i stand til å gjøre fornuftige valg
 3. å hjelpe forbrukerne med informasjon før kjøp og i klagesaker

Forbrukerrådet logo. Foto.Forbrukerrådet logo  

Hvordan går du fram når du har problemer etter et kjøp?

 1. Ta problemet opp med selgeren.
 2. Hvis du ikke når fram, kan du søke hjelp hos Forbrukerrådet i regionen din. Forbrukerrådet har flere regionkontor i Norge.
 3. Forbrukerrådet foreslår en løsning.
 4. Hvis partene ikke godtar forslaget, kan saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget.
 5. Et vedtak i Forbrukertvistutvalget er bindende for begge parter.
 6. Vedtaket gjelder ikke dersom saken blir brakt inn for domstolen innen fire uker.

På Forbrukerrådets hjemmeside kan du få hjelp hele døgnet. Siden inneholder blant annet en interaktiv klageveileder. Her får du oversikt over forbrukerrettighetene og hjelp til å skrive klagebrev.