Oppgave: Arbeidsoppdrag

Foredrag om norsk avishistorie

Publisert: 15.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mediehistorie  

Tid

2–5 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Verktøy

Prezi 

 

Ressurser

Presentasjonen er bare en støtte for talen 

 

Målgruppe 

 

 

 

Oppdraget

På skolen din jobber norskelevene i Vg1 akkurat nå med kompetansemålet:

  • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten

Du har fått i oppgave å holde et foredrag om norsk avishistorie for en av disse klassene.

Oppgave 1

Skriv manus til foredraget.
Tilpass innholdet til målgruppa og finn en form som gjør at du når fram med budskapet ditt.

Oppgave 2

Foredraget skal støttes av illustrerende virkemidler. Med illustrerende virkemidler menes bilder, illustrasjoner, video og lyd.
Forklar hva du vil bruke, hvordan du vil gjøre dette, og hva du ønsker å oppnå med de virkemidlene du har valgt.

Oppgave 3

Lag presentasjonen ved hjelp av presentasjonsverktøyene PowerPoint eller Prezi.

Relatert innhold

Praktisk stoff