Oppgave

Muntlig oppgave: Følg en bedrift!

Publisert: 22.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Piktogram for muntlig oppgave.

Muntlig presentasjon

Nå er det tid for å presentere funnene deres for klassen! Fortell om p-en produkt med utgangspunkt i bedriften dere har fulgt. Lysarkene dere laget til den skriftlige oppgaven, kan dere bruke i presentasjonen. Pass på at lysarkene ikke er for fulle av tekst, men at de også har bilder, stikkord og symboler som tilhørerne kan følge med på.

 

Se alle tilhørerne

 

Nå har gruppen deres holdt fremføringer så mange ganger at dere begynner å bli komfortable i rollen som «fortellere». Denne gangen kan dere prøve et lite eksperiment: Del resten av klassen inn i fire grupper som sitter hver for seg. Vær bevisst på at blikket ditt vandrer mellom disse fire gruppene jevnlig, slik at du henvender deg til alle tilhørerne mens du snakker. Ofte kan nemlig blikket vårt være limt til ett område eller én tilhører, og da kan de andre miste interessen fordi de ikke føler seg sett.

 

Etterpå kan du spørre klassen om du lyktes i å se alle tilhørerne.