Fagstoff

Bokstavregning

Publisert: 10.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Bilde av et rektangel 

Formelen for å regne ut arealet av et rektangel er 

A=g·h

Du må altså multiplisere grunnlinjen med høyden for å regne ut arealet.  

                   

Eksempel 

Vi skal regne ut arealet til en fotballbane hvor sidelengdene er 68 m og 105 m.

En fotballbane er rektangelformet. Vi lar den lengste siden være grunnlinjen, og den korteste siden være høyden.

Vi får at A=g·h=105 m·68 m=7140 m2

Bilde av Sør Arena, Kristiansand Sør Arena, KristiansandVi ser at bokstavene i formelen bare er erstatninger for tallstørrelser, og en formel er altså en oppskrift for hvordan vi skal regne ut en størrelse. Når vi kjenner grunnlinjen og høyden, kan vi regne ut arealet. 

 

I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.

Tenkeboble