Fagstoff

Brudden brøk

Publisert: 08.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Vi kan oppfatte divisjonstegnet som en brøkstrek. Tenkeboble  

Da kan vi skrive divisjonen

45:615=45·156=4·155·6=2·2·3·55·2·3=21=2

slik  45:615=45615

En slik brøk, som består av brøker i teller og nevner, kalles en brudden brøk. Vi skiller mellom hovedbrøken og småbrøkene.

Småbrøkene, 45 og 615, er brøkene i teller og nevner i hovedbrøken.

Vi kan forenkle en brudden brøk ved å utvide hovedbrøken med fellesnevneren til småbrøkene.

 45615=45·15615·15=451·153615·15=126=2

Vi ser at vi får samme resultat som her Multiplikasjon og divisjon med brøker.