Fagstoff

Markedskommunikasjon

Publisert: 01.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Reklamebyrået sidespaltebilde  

Huskelappen

Markedskommunikasjon er kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde.

 

Markedskommunikasjon handler om

  • reklame
  • PR-virksomhet
  • markedsføring og salg

Ressurser

Lær mer om begrepet markedsføring (se lysbildeserien i fullskjermstørrelse):

Markedsføringsbegrepet

 

Disse jentene markedsfører Coca ColaMarkedsføring av Coca Cola 

Lær mer om:

Salgsfremmende tiltak 

 

Lær mer om

direkte markedsføring

 

Hans GeelmuydenHans Geelmuyden driver et av de mest kjente PR-byråene i Norge. 

Lær mer om

Informasjons- og samfunnskontakt (PR) 

 

 

reklamebyrå 

Markedskommunikasjon

Markedskommunikasjon er kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde. Eksempler på markedskommunikasjon er:

  1. Reklame
  2. Informasjons- og samfunnsinformasjon (PR)
  3. Direkte og indirekte markedsføring/salg (DM)

Reklame

Reklame er betalt informasjon fra en identifiserbar avsender. Hensikten med reklame er både å informere om et produkt og skape et behov eller ønske hos mottakeren som gjør at han eller hun faktisk kjøper produktet.

Informasjons- og samfunnskontakt

Informasjons- og samfunnskontakt, eller Public Relation (PR), er betegnelsen på informasjonsaktivitet som har til hensikt å fremme ikke-betalt omtale av bedriftens eller organisasjonens virksomhet i mediene. Hovedhensikten er å fortelle hva avsenderen driver med, og skape en positiv holdning til virksomheten i befolkningen.

Markedsføring og salg

Markedsføring og salg kan foregå ved direkte kommunikasjon ansikt til ansikt. I kjøpesentre og på flyplasser møter du ofte personer som ønsker å informere deg om et bestemt produkt, og gjerne lar deg prøve produktet før du inngår en avtale om å kjøpe det. Slik kommunikasjon kalles salgsfremmende tiltak.

Direkte og indirekte markedsføring/salg er kommunikasjon ved hjelp av post, telefon, e-post eller Internett rettet mot mottakere i bestemte målgrupper. (Kilde: Store norske leksikon)