Fagstoff

Tierpotenser

Publisert: 06.03.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Som nevnt i Potenser og kvadratrøtter, regner vi mange ganger med svært store tall. Andre ganger regner vi med svært små tall. Vi bruker da ofte potenser med grunntallet 10. Tabellen nedenfor viser tierpotenser av ulik størrelse. Disse har egne navn (prefikser). En del av disse bør du kunne. 

Prefiks, tenkeboble  

En oversikt over noen prefikser til tierpotenser:

 10n 
 Prefiks  
 Symbol  
 Navn  

 1015  
 peta P
 billiard  
 1 000 000 000 000 000  
 1012 tera T billion 1 000 000 000 000
 109 giga G milliard  
 1 000 000 000
 106 mega M million 1 000 000
 103 kilo k tusen 1 000
 102 hekto h hundre 100
 101 deka da ti 10
 10-1 desi d tidel 0,1
 10-2 centi c hundredel  
 0,01

 10-3

 milli m tusendel 0,001
 10-6 mikro μ milliondel 0,000 001
 10-9 nano n
 milliarddel

 0,000 000 001