Fagstoff

Utskrift

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Selv om en presentasjon er laget for å vises på en skjerm, hender det at du også har behov for å skrive ut lysbilder eller notater.

Presentasjonsprogrammer gir deg mulighet til å velge mellom ulike typer utskrifter. Du kan velge mellom

  • lysbildene i presentasjonen, med et lysbilde på hver side
  • støtteark med opptil ni lysbilder på hver side
  • notatsider som viser det enkelte lysbilde og eventuelle notater som er knyttet til det
  • disposisjon som bare inneholder teksten i presentasjonen

Støtteark er fine å bruke hvis du skal dele ut en papirkopi av presentasjonen til publikum. Du kan velge mellom to, tre, fire, seks eller ni lysbilder på hver side av utskriften. På den måten kan en presentasjon på 18 lysbilder få plass på to vanlige A4-ark.

Utskrift av notatsider kan brukes som et manus når du holder presentasjonen, og en disposisjon er fin å ha når du trenger en oversikt over alt du har skrevet i presentasjonen.

Utskriftsvalgene i PowerPointUtskriftsvalgene i PowerPoint

Utskrift i svart-hvitt

Ta utskrifter i rent svart-hvitt når presenta-sjonen har mye farger.

En presentasjon som har heldekkende fargebakgrunn, kan være et problem når den skal skrives ut. Selv om du har fargeskriver, kan det bli dyrt og ta lang tid å skrive ut en stor presentasjon i farger – særlig hvis du trenger flere kopier.

Utskrift på en svart-hvitt-skriver blir ofte heller ikke særlig bra for alle fargene da blir omgjort til gråtoner. En rød tekst på blå bakgrunn kan se fin ut i farger, men være helt uleselig når den eneste fargen er grå.

Det finnes derfor et eget utskriftsvalg kalt «Rent svart-hvitt». Når du velger dette alternativet, blir alle bakgrunnsfarger fjernet, og all tekst blir skrevet ut i svart slik at den er leselig.