Fagstoff

Legge til notater

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

Sammen med presentasjonen kan du også skrive notater til hvert lysbilde.

Notater kan brukes til å skrive stikkord og dermed lage et manus for presentasjonen.

 

Lenker

Muligheten for å skrive notater til lysbildene kan brukes til å lage et manus når du skal holde presentasjonen. Notatene vises ikke på skjermen under presentasjonen, men du kan skrive dem ut som egne notatsider.

En annen mulighet er å velge «Presentasjonsvisning». Da vises notatene på en skjerm (for eksempel skjermen på en bærbar pc) og lysbildene på en annen (for eksempel en projektor).

I PowerPoint finner du notatfeltet nederst i skjermbildet under lysbildet. Du kan gjøre notatfeltet større eller mindre ved å plassere musemarkøren på linja mellom notatfeltet og lysbildet, holde venstre musetast nede og dra musemarkøren opp eller ned.

I OpenOffice kalles notatene merknader. De vises når du velger fanen «Merknader» rett over det lysbildet du jobber med.

Eksempel på utskrift av notatside fra PowerPointEksempel på utskrift av en notatside fra PowerPoint
Forfatter: Arne Jansen
Opphavsmann: Microsoft