Fagstoff

Lage overganger (animasjoner) mellom lysbilder

Publisert: 16.02.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Foredrag om klima

En lysbildeovergang er en bevegelseseffekt som vises når du skifter fra et lysbilde til et annet.

I PowerPoint og OpenOffice kan du velge mellom en rekke ulike effekter og bestemme hvor fort overgangen mellom hvert lysbilde skal skje.

For å sette inn en overgang velger du først lysbildet som skal vises etter overgangen, deretter den overgangen (animasjonen) du vil bruke. Programmet viser deg hvordan overgangen ser ut, og du kan velge om den skal gå raskere eller saktere.

Menypunktet «Animasjoner» i PowerPoint 2007. Her finner du også ulike valg av overganger mellom lysbilderMenypunktet «Animasjoner» i PowerPoint 2007. Her finner du også ulike valg av overganger mellom lysbilder

Du kan velge om overgangen skal skje automatisk etter en bestemt tid, eller når du klikker på museknappen for å skifte lysbilde.

Øving – Overganger
Lag en presentasjon med minst to lysbilder. Prøv de forskjellige overgangene som finnes i presentasjons-programmet ditt.

Hvis du skal holde en presentasjon der du snakker mens du viser lysbildene, bør du velge det siste slik at du kan bestemme når neste lysbilde skal vises.

Lager du derimot en presentasjon der du har spilt inn det du skal si, og som andre skal kunne kjøre på sin egen pc, er automatisk overgang praktisk.

Automatisk overgang er også nyttig hvis du skal lage en presentasjon som skal kjøres kontinuerlig på en skjerm som for eksempel står i et utstillingsvindu.

Det er også mulig å lage egne animasjoner for tekst og bilder i det enkelte lysbilde.

Lysbildeoverganger i PowerPoint 2007Lysbildeoverganger i PowerPoint 2007
Opphavsmann: Microsoft