Fagstoff

Definisjoner og regnereglene for potenser - Oppsummering

Publisert: 06.03.2012, Oppdatert: 18.12.2013
Definisjoner

 

                       an=defa·a·a·...·an ganger                     a-n=def1an                          a0=def1

 

Regneregler

 

                                           am·an=am+n             aman=am-n     

 

 

                           a·bn=an·bn            abn=anbn           anm=am·n      

 Definisjonene og regnereglene er svært viktige og må læres!